Басты бет » Қолданбалы бакалавриат

Білім беру бағдарламасы


0910100 «Мейіргер ісі» мамандығы

5АВ0910101 «Қолданбалы бакалавр» біліктілігімен

 оқу бағдарламасы  3 жыл 6 ай /140 кредит

(жалпы орта білім немесе техникалық және кәсіби білім негізінде,

2017 жылғы оқу бағдарламасы)

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Барлығы (сағат/ кредиттер)

Еңбек сыйымдылығы (сағ.)

Практика

Теориялық оқыту

Клиникада

Сөж

Аудиториялық сабақтар

Симуля циялық сабақтар

1 күз

Мейіргер мамандығының негіздері

900/20

120

285

150

345

2 көктем

Пациент-орталықтанған мейіргер күтімі

900/20

120

165

150

465

3 күз

Әр түрлі жас категориясындағы мейіргер ісі

900/20

110

150

103

537

4 көктем

Әлеуметтік маңызы бар аурулар кезіндегі мейіргер ісі

900/20

140

150

130

480

5 күз

Популяциялық денсаулық сапасын жақсартуға бағытталған мейіргер ісі

900/20

170

195

175

360

6 көктем

Мамандандырылған мейіргерлік күтім

900/20

315

135

150

300

7 күз

Мейіргер ісін дамыту

900/20

225

45

45

585

БАРЛЫҒЫ

6300/140

1200

1125

903

3072/49%

 

 

0910100 «Мейіргер ісі» мамандығы

5АВ0910101 «Қолданбалы бакалавр»  біліктілігімен жеделдетілген оқу бағдарламасы 1 жыл 6 ай/60 кредит

(техникалық және кәсіби білімінің болуы «мейіргер ісі» мамандығымен,

2017 жыл/оқу бағдарламасы)

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Барлығы (сағат/ кредиттер)

Еңбек сыйымдылығы (сағ.)

Теориялық оқыту

Практика

Сөж

Аудиториялық сабақтар

Симуляциялық сабақтар

Клиникада

1 күз

Қауіпсіздік және пациент орталықтанған күтім

900/20

225

305

100

270

2 көктем

Мейіргерлік күтімнің дамыту

900/20

105

195

150

450

3 күз

Дәлелдемелерге негізделген менеджмент және мейіргерлік

Күтім

900/20

400

120

20

360

Барлығы

2700/ 60

730

620

270

1080/40%

Ескертпе: 2017 жылғы оқу бағдарламасымен қолданбалы бакалавриат бөлімінде 2020-2021 оқу жылында 1,6 жыл жеделдетілген топта 194 түлек бітірсе,  ІІІ курстарда  60 білім алушы оқуда.

 

 

0910100 «Мейіргер ісі» мамандығы

5АВ0910101 «мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры» біліктілігімен оқу бағдарламасы  3 жыл 6 ай /140 кредит

(жалпы орта білім немесе техникалық және кәсіби білім негізінде,

2019 жылғы оқу бағдарламасы)

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Барлығы (сағат/ кредиттер)

Еңбек сыйымдылығы (сағ.)

Практика

Теориялық оқыту

Клиникада

Сөж

Соөж

Аудиториялық сабақтар

1 күз

Мейіргер мамандығының негіздері

900

180

70

350

300

2 көктем

Пациент-орталықтанған мейіргер күтімі

900

165

55

380

300

3 күз

Әр түрлі жас категориясындағы мейіргер ісі

900

180

50

310

360

4 көктем

Әлеуметтік маңызы бар аурулар кезіндегі мейіргер ісі

900

180

60

300

360

5 күз

Популяциялық денсаулық сапасын жақсартуға бағытталған мейіргер ісі

900

180

70

290

360

6 көктем

Мамандандырылған мейіргерлік күтім

900

180

70

290

360

7 күз

Мейіргер ісін дамыту

900

170

25

105

600

Барлығы

6300/140

1235

400

2025

2640/42%

 

 

0910100 «Мейіргер ісі» мамандығы

5АВ0910101 «мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры» біліктілігімен жеделдетілген оқу бағдарламасы 1 жыл 6 ай/60 кредит

(техникалық және кәсіби білімінің болуы «мейіргер ісі» мамандығымен,

2019жылғы оқу бағдарлама)

Оқу қызметінің модульдері мен түрлерінің атауы

Барлығы (сағат/ кредиттер)

Еңбек сыйымдылығы (сағ.)

теориялық оқыту

практика

Сөж

Соөж

Аудиториялық сабақтар, симуляциялар

Клиникада

1 күз

Қауіпсіздік және пациент  орталықтанған күтім

900

180

110

250

360

2 көктем

Мейіргерлік күтімнің дамуы

900

180

85

275

360

3 күз

Дәлелдемелерге негізделген менеджмент және мейіргерлік күтім

900

250

60

140

450

Барлығы

2700/ 90

610

255

665

1170/43,3%

 

 

Қолданбалы бакалавриат біліктілігі бойынша

оқу бағдарламасындағы кәсіптік практика тізбесі   

(3,6 жыл 2017 жылғы оқу бағдарламасымен)

 

атауы

курс

семестр

жалпы апта саны

жалпы сағат/кр саны

 1

Мейіргер мамандығы негіздері

 

«Мейіргер ісіндегі инфекциялық бақылау»

І

1

5

180/4

2

Пациент-орталықтандырылған мейіргерлік күтім

 

«Терапиядағы және хирургиядағы мейіргер ісі»

І

2

5

180/4

3

Әр түрлі жас санаттарындағы мейіргер ісі

 

«Әр түрлі жас санаттарындағы пациенттерге клиенттерге  мейіргерлік күтім»

ІІ

3

5

180/4

4

Әлеуметтік маңызы бар аурулар кезіндегі мейіргер ісі

 

«Үйдегі мейіргерлік күтім»

ІІ

4

5

180/4

5

Популяциялық денсаулық сапасын жақсартуға бағытталған мейіргер ісі

 

«Бмск мейіргер ісі»

ІІІ

5

5

180/4

6

Мамандандырылған мейіргерлік күтім

 

«Мамандандырылған мейіргерлік күтім»

ІІІ

6

5

180/4

7

Мейіргер ісін дамыту

 

Диплом алды практика: «элективті маман дықтар бойынша мейіргер ісі дағдыларын дамыту»

ІV

7

10

360/8

 

Барлығы

 

 

 

 

Ескертпе: 2017 жылғы оқу бағдарламасында 1 кредит - 45 м

 

 

Қолданбалы бакалавриат біліктілігі бойынша

оқу бағдарламасындағы кәсіптік практика тізбесі

(1,6 жыл 2017 жылғы оқу бағдарламасымен)

Кәсіптік практика атауы

Курс

Семестр

Жалпы апта саны

Жалпы сағат/кр саны

1

«Қауіпсіздік және пациент орталықтандырылған мейіргерлік күтім»

 

«Бастапқы медико – санитарлық күтім

І

1

5

180/4

2

«Мейіргерлік күтімді дамыту»

 

«Психикалық денсаулығы бұзылған пациенттерге мейіргерлік күтім»

І

2

5

180/4

 

«Қарт пациенттерге мейіргерлік күтім»

І

2

5

180/4

3

Дәлелді тәжірибеге сүйенген менеджмент және мейіргерлік күтім

 

Диплом алды практика: «элективті мамандықтар бойынша мейіргер ісіндегі машықтарды дамыту»

ІІ

3

10

360/8

 

Барлығы

ІІ

3

 

 

Ескертпе: 2017 жылғы оқу бағдарламасында 1 кредит - 45

 

 

Қолданбалы бакалавриат біліктілігі бойынша оқу бағдарламасындағы  кәсіптік практика тізбесі

 (3,6 жыл 2019 жылғы оқу бағдарламасымен)

Кәсіптік практика атауы

Курс

семестр

жалпы апта саны

жалпы сағат/кр саны

1

Мейіргер мамандығы негіздері

 

«Пациент қауіпсіздігі үшін клиникалық мейіргерлік күтім»

І

1

8

150/5

 

«Мейіргер ісіндегі инфекциялық бақылау»

І

1

8

150/5

2

Пациент-орталықтандырылған  мейіргерлік күтім

 

«Терапиядағы мейіргер ісі»

І

2

10

150/5

 

«Хирургиядағы мейіргер ісі»

І

2

10

150/5

3

Әр түрлі жас санаттарындағы мейіргер ісі

 

«Балалардағы мейіргерлік күтім»

ІІ

3

10

180/6

 

«Қарттарға және егде жастағы адамдарға мейіргерлік күтім»

ІІ

3

10

90/3

 

«Акушерстводағы мейіргер ісі»

ІІ

3

10

90/3

4

Әлеуметтік маңызы бар аурулар кезіндегі    мейіргер ісі

 

«Психиатриядағы мейіргерлік күтім»

ІІ

4

10

120/4

 

«Онкологиялық пациенттерге мейіргерлік күтім»

ІІ

4

10

120/4

 

«Үйдегі мейіргерлік күтім»

ІІ

4

10

120/4

5

Популяциялық денсаулық сапасын жақсартуға бағытталған мейіргер ісі

 

«Бмск мейіргер ісі»

ІІІ

5

10

180/6

 

«Денсаулықты нығайту және пациентті оқыту»

ІІІ

5

10

90/3

 

«Жедел көмек»

ІІІ

5

10

90/3

6

Мамандандырылған мейіргерлік күтім

 

«Мамандандырылған мейіргерлік күтім»

ІІІ

6

10

180/6

 

«Функциональды мүмкіндіктерді жақсарту»

 

 

10

180/6

7

Мейіргер ісін дамыту

 

«Мейіргер ісіндегі менеджмент»

ІV

7

10

120/4

 

«Дәлелді мейіргерлік практика»

ІV

7

10

120/4

 

Диплом алды практика: «элективті маман дықтар бойынша мейіргер ісі дағдыларын дамыту»

ІV

7

10

360/12

 

Барлығы

4

7

 

 

Ескертпе: 2019 жылғы оқу бағдарламасында 1 кредит - 30 м

 

 

Қолданбалы бакалавриат біліктілігі бойынша  оқу бағдарламасындағы кәсіптік практика тізбесі 

(1,6 жыл 2019 жылғы оқу бағдарламасымен)

Кәсіптік практика атауы

курс

семестр

апта саны

сағат/кр саны

1

«Қауіпсіздік және пациент орталықтандырылған мейіргерлік күтім»

 

«Жедел мейіргерлік күтім»

І

1

10

90/3

 

«Отбасылық күтім»

І

1

10

90/3

 

«Бастапқы медико – санитарлық күтім

І

1

10

180/6

2

«Мейіргерлік күтімді дамыту»

 

 

10

 

 

«Психикалық денсаулығы бұзылған пациенттерге мейіргерлік күтім»

І

2

10

180/6

 

«Қарт пациенттерге мейіргерлік күтім»

І

2

10

180/6

3

Дәлелді тәжірибеге сүйенген менеджмент және мейіргерлік күтім

 

«Мейіргер ісіндегі персоналды басқару

ІІ

3

13

90/3

 

Диплом алды практика: «элективті мамандықтар бойынша мейіргер ісіндегі машықтарды дамыту»

ІІ

3

13

360/12

 

Барлығы

 

 

 

 

Ескертпе: 2019 жылғы оқу бағдарламасында 1 кредит - 30 м

 

 

 

0910100  «МЕЙІРГЕР ІСІ»  МАМАНДЫҒЫ

 5АВ0910101 «МЕЙІРГЕР ІСІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ БАКАЛАВРЫ»

  БІЛІКТІЛІГІМЕН ОҚУ  БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ НОРМАТИВТІК МЕРЗІМІ

ОҚУ БАҒДАР ЛАМАСЫ

НОРМАТИВТІК

МЕРЗІМІ

ҚАБЫЛДАУДЫҢ БІЛІМ 

БЕРУ БАЗАСЫ

ШИФР 

МАМАНДЫҒЫ

БІЛІКТІЛІК

АТАУЫ

2017 жыл

3 жыл  6 ай

Жалпы орта білім негізінде

0302000

«Мейіргер ісі»

0302054  

«Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры»

2017 жыл

1 жыл 6 ай /жеделдетілген бағдарлама/

"Мейіргер ісі" мамандығы    бойынша аяқталған кәсіптік білім/техникалық және кәсіби білімнен кейін/

0302000

«Мейіргер ісі»

0302054

«Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры»

2019 жыл

3 жыл  6 ай

Жалпы орта білім негізінде

09130100

«Мейіргер ісі»

5AB09130101

«Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры»

2019 жыл

1 жыл 6 ай /жеделдетілген бағдарлама/

"Мейіргер ісі" мамандығы    бойынша аяқталған кәсіптік білім/техникалық және кәсіби білімнен кейін/

09130100

«Мейіргер ісі»

5AB09130101

«Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры»

 

Дәстүрлі біліммен салыстырғанда құзыреттілік негізінде білім беру ерекшелігі

Құзыреттілікке негізделген білім беру бағдарламасының моделі

(competence-basedmodel)

Мазмұнға негізделген білім беру бағдарламасының моделі

(content-based model)

«Процесс» және «шығу» процесіне шоғырланған

«Кіру»процесіне шоғырланған

Оқыту нәтижелеріне назар аударылады

Бағдарламаның мазмұнына назар аударыңыз

Студенттерге бағытталған оқыту технологиялары қолданылады

Оқыту әдістері оқытушы-орталық болып табылады

Дағдылар негізінде

Байланыс сағаттары негізінде

Студенттік құзыреттілік немесе біліктілігін тікелей бағалау

Дәстүрлі бағалау(викториналар, тесттер)

Коучинг

Нұсқау

Дербес және онлайн/ кез-келген уақытта

Болу уақыты

 

ҚОЛДАНБАЛЫ БАКАЛАВРИАТ БІЛІКТІЛІГІМЕН

ИГЕРІЛЕТІН ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР

Базалық құзыреттер мамандық үшін әзірленеді және әлеуметтік жауапкершілік, жұмысты ұйымдастыру, жұмыс орнындағы басқа адамдармен өзара қарым-қатынас, сондай-ақ қоршаған ортаға жауапкершілік мәселелерін қозғайды.

БҚ-1 Оқу; БҚ-2 Кәсібилік;БҚ-3 Коммуникативтілік; БҚ-4 Жаңалықтар.

БҚ-1. Оқыту: ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, жеке және топта мақсатты белсенді оқыту қабілеті:

БҚ-1.1.Өзін-өзі дамыту: өзінің үздіксіз кәсіби дамуын ұзақ мерзімді жоспарлау үшін жауапкершілікті өзіне қабылдайды және қойылған мақсаттарға жету үшін оқытудың ең тиімді әдістерін таңдайды.

БҚ-1.2. Топта оқыту: топта қойылған топтық мақсаттарға жету үшін білім, тәжірибе және ресурстармен алмасу, ұжымдық тапсырмаларды нақты және уақтылы орындау үшін жауапкершілікті көрсетеді.

БҚ-1.3 Ақпаратты басқару дағдылары: ақпаратқа деген жеке қажеттілікті анықтайды, ақпараттық іздестірудің басым бағыттарын анықтайды, әртүрлі көздерден алынған ақпаратты табады және сыни бағалайды, алынған ақпаратты практикада қорытады және қолданады.

БҚ-1.4. Сыни ойлау және шешім қабылдау: проблеманы және ықтимал шешу жолдарын анықтайды, фактілер мен пікірлерді логикалық талдайды, гипотезаны тексереді және оқиғалардың ықтималдығын бағалайды, қорытынды жасайды және негізделген шешімдер қабылдайды.

БҚ-2.Кәсіпқойлық: кәсіби этикалық қағидаттар мен құпиялылық қағидаттарына бейімділігін көрсетеді, құқықтық және ұйымдастырушылық нормаларды сақтайды, оң жұмыс ортасын қолдауға жауап береді, жалпы қызметтің тиімділігін арттыруға бағдарланады, өзінің іс-әрекеті мен соңғы нәтижесі үшін жауапты болады:

БҚ-2.1.Кәсіби этика: пациенттің /клиенттің/ отбасының және қоғамдастықтың құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін кәсіби этикалық қағидаттарға, сондай-ақ құпиялылық қағидаттарына бейілділігін көрсетеді.

БҚ-2.2.Рөлдер мен жауапкершілік: өз рөлін, құқықтары мен лимиттерін сезінеді; нормативтік-құқықтық актілерге және ұйымдастыру талаптарына сәйкес өзінің іс-әрекеттері мен әрекетсіздігі үшін өзіне жауапкершілік қабылдайды.

БК-2.3.Рефлекторлық мінез-құлық: өз іс-әрекетінің тиімділігін, кәсіби команда мен жалпы ұйымның қызметін талдауға, іс-әрекетті түзетуге және соңғы нәтижеге жауапты болуға қабілетті.

БҚ-2.4.Оң жұмыс ортасы: жұмыс ортасының эстетикасын бағалайды және қолдайды, уақытты тиімді басқарады, күшті командалық рух пен позитивті психоэмоциональды климатты қолдауға жауапты болады.

БҚ-3.Коммуникациялар:технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.

БҚ-3.1. Коммуникативтік дағдылар: әр түрлі жағдайларда, мемлекеттік және орыс тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда тиімді кәсіби коммуникация дағдыларын көрсетеді.

БҚ-3.2. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар: кәсіби мақсатта тиімді ақпарат алмасу үшін түрлі ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланады.

БҚ-3.3. Төзімділік: мәдениет, сенім, салт-дәстүрлер, ұлт, өмір салты мен дүниетаным бойынша ерекшеленетін адамдармен қарым-қатынас жасау қабілеті мен құрметін көрсетеді.

БҚ-3.4. Ағылшын тілінде коммуникация: Ағылшын тілін кемінде Интермедиат (Intermediate) деңгейінде кәсіби мақсатта пайдаланады.

БҚ-4.Инновациялар:әр түрлі міндеттер мен мәселелерді жеке және топта шығармашылықпен шешуге, қызметтің тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру үшін қазіргі заманғы технологияларды пайдалануға және енгізуге қабілетті.

БҚ-4.1.Креативтілік: әр түрлі міндеттер мен мәселелерді шешуге шығармашылықпен қарауға, жаңа жақсартылған шешімдерді табуға қабілетті.

БҚ-4.2.Инновациялық әлеуметтік өзара іс-қимыл: әр түрлі кәсіптермен, көзқараспен және тәжірибемен адамдардың командалық жұмысы нәтижесінде жаңа идеяларды құруға қабілетті

БҚ-4.3.Заманауи технологияларды пайдалану арқылы жақсарту: технологияларға қажеттілікті анықтайды, қызметтің тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру үшін қазіргі заманғы технологияларды пайдаланады, жоспарлайды және енгізеді.

Кәсіби құзыреттер жұмыс берушілердің талаптары мен қоғамның әлеуметтік сұраныстарын ескере отырып, біліктілік бойынша кәсіби стандарттар және/немесе еңбек нарығын функционалдық талдау негізінде әзірленеді.

Кәсіби құзіреттілік:КҚ-1 Клиникалық мейірбике ісі;КҚ-2 Ғылыми көзқарас және дәлелді мейірбикелік тәжірибе;КҚ-3 Менеджмент және сапа;КҚ-4 Денсаулықты нығайту;КҚ-5 Оқыту және басқару.

БнҚ-1.Клиникалық мейіргер ісі:  қауіпсіз пациент-орталықтанған мейіргерлік күтімді жүзеге асыра алады, тәуелсіз шешімдер, әрекеттер және персоналды басқару үшін жауапкершілік қабылдайды:

БнҚ-1.1.Қауіпсіздік: адамдар мен қоршаған ортаның қауіпсіздігі үшін зиянды факторлардың әсерінен қорғау әдістерін қолданады, қауіпсіздікдік деңгейін арттыру үшін әртүрлі технологияларды қолданады, оларды күтпеген және тез өзгеретін жағдайларда, сондай-ақ дағдарыс және апат жағдайларында сыни бағалайды және бейімдейді.

БнҚ-1.2.Клиникалық дағдылар мен білім: операциялық емшаралар стандарттарына және дәлелді мейіргерлік басшылықтарға (стандарттарға) сәйкес қауіпсіз және орталықтанған мейіргерлік күтімді қамтамасыз ету үшін клиникалық дағдылар мен технологиялардың кең спектрін меңгерген, денсаулықтың бұзылуы туралы терең білімді меңгерген және алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсететін медициналық ұйымдарында жеке тұлғаларға, отбасыларға және топтарға тиісті мейіргерлік күтімді жүзеге асырады.

БнҚ-1.3.Пациент-орталықтанған мейіргер күтімі: заманауи теориялық және клиникалық білімді пайдалана отырып, мейіргерлік күтімге қажеттілікті дербес бағалайды, сондай-ақ пациент-мейіргерлік күтімнің орталықтанған жоспарын әзірлейді; пациентпен бірге оның отбасының пікірін ескере отырып шешім қабылдайды; жеке тұлғаға бағдарланған/пациент-емдеу нәтижелеріне қол жеткізуге баса назар аудара отырып, орталықтанған біріктірілген мейіргерлік күтім көрсете отырып, күтім жоспарын жүзеге асырады, кейінгі күтім туралы ұсыныстар береді.

БнҚ-1.4.Мейіргер ісін құжаттау: мейіргерлерді жіктеу жүйесі және қажетті компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, электрондық медициналық жазбаларды жүйелеу негізінде мейіргерлік құжаттаманы уақтылы және дәл жүргізеді; құжаттардың мониторингі мен талдауын жүзеге асырады.

БнҚ-2.Ғылыми көзқарас және дәлелді мейіргер практикасы:мейіргер ісінде ғылыми зерттеулерді жоспарлайды және жүзеге асырады, зерттеу нәтижелерін ұсынады және оларды клиникалық практикаға енгізеді, дәлелді мейіргер практикасы негізінде негізделген шешімдер қабылдайды:                                           

БнҚ-2.1. Дәлелдемелерге негізделген ақпаратты түсіндіру және шешімдер қабылдау: алдыңғы қатарлы мейіргерлік технологияларды әзірлеуге бағытталған биомедициналық және мейіргерлік зерттеулер саласындағы ақпаратты бағалайды, дәлелді мейіргерлік практика негізінде негізделген шешімдер қабылдайды.

БнҚ-2.2. Мейіргерлік зерттеу жобаларын жоспарлау және жүзеге асыру: мейіргерлік қызметтерді қалыптастыру және іске асыру бойынша нормативтік және әдістемелік құжаттарды жетілдіру, одан әрі дамыту мақсатында ғылыми зерттеулерді жоспарлау кезінде шығармашылықты көрсетеді.

БнҚ-2.3. Ғылыми зерттеулер нәтижелерін тиімді тарату: зерттеу нәтижелерінің тиімді ғылыми презентацияларды жүзеге асырады және оларды клиникалық практикаға енгізеді, әртүрлі презентациялар түрлерін ұсынады, зерттеу нәтижелерін түрлі аудиториялар үшін таратады.

БнҚ-3. Менеджмент және сапа:Өз әрекетіне және команданың жұмысына жауапты; барлық жағдайларды кәсібиаралық қызметтің тиімділігі мен сапа принциптерін ұстанады.

БнҚ -3.1.Сапасы: Ақпаратты таратудың жоғары құндылығын, озық тәжірибені мойындайды, мейіргерлік қызмет көрсету сапасын және өзінің кәсіби қызметін жақсарту үшін жауапты болады.

БнҚ-3.2.Мейіргер ісіндегі менеджмент: техникалық және кәсіптік білімі бар мейіргерлік персоналға және студенттерге басшылық жасауды қамтамасыз етеді; медициналық ұйым жұмысының тиімділігін арттыру бойынша басқарушылық шешімдерді әзірлеуге қатысады.

БнҚ-3.3.Коллаборация: командада басқа кәсіпқойлармен жұмыс істейді, топтық мақсаттарға жету үшін жауапкершілікті бөледі, мейіргерлік күтім сапасын арттыру мақсатында өзара тиімді кәсіби ынтымақтастыққа ұмтылады

БнҚ-4.Денсаулықты нығайту:салауатты өмір салтына және жеке/отбасылық/ популяциялық деңгейлерде өз бетінше күтім жасауға жәрдемдесу әдістері мен стратегияларының кең спектрін меңгерген.

БнҚ-4.1.Салауатты өмір салты және денсаулықты нығайтудың мінез-құлық стратегиясы: өмір салтына ықпал ету және жеке тұлғалар мен отбасылардың өз бетінше күтуін көтермелеу арқылы денсаулық жағдайын жақсарту үшін жеке/отбасылық/қоғамдық деңгейлерде тиімді мінез-құлық стратегияларын қолданады.

БнҚ-4.2. Әлеуметтік маңызы бар ауруларды басқару: қауіп және қорғау факторларын анықтайды, жеке/отбасылық/ популяциялық деңгейлерде алдын алу іс-әрекеттерін жоспарлайды, осындай іс-әрекеттердің тиімділігін бағалайды.

БнҚ-4.3. Денсаулықты нығайту саласындағы саясат: қоғам деңгейінде денсаулықты нығайту саласында әртүрлі стратегиялар мен саясатты ілгерілетуге қатысады.

БнҚ-5.Оқыту және басшылық:әр түрлі пациенттер мен топтарды оқыту және басшылық ету үшін мейіргерлік істегі әдістер мен материалдардың кең спектрін меңгерген.

БнҚ-5.1. Клиентті/ пациентті / отбасын клиникалық тұрғыда оқыту: индивидуум/ топ/ отбасы қажеттіліктерін және олардың денсаулығын сақтау және өзіне-өзі көмек көрсету үшін өзіндік ресурстарын анықтайды; оқыту жоспарын әзірлейді, пациентті жоспарға сәйкес олардың функционалдық мүмкіндіктерін кеңейтетін мейіргерлік күтім іс-шараларын дербес орындауға үйретеді және олардың тиімділігі мен нәтижелілігін бағалайды.

БнҚ-5.2. Оқыту әдістері мен материалдары: пациенттердің қажеттіліктеріне сәйкес, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып және олардың дербестігіне ықпал ете отырып, оқыту және басшылық әдістерін таңдауға және қолдануға қабілетті; оқыту іс-шараларыныңтиімділігін арттыру үшін соңғы ғылыми зерттеулердің нәтижелері негізінде клиент/пациент/отбасы және топтар үшін оқу-ақпараттық материалдарды әзірлейді.

Фотогалерея
Сауалнама
Мұғалімнің жұмыс сапасын қалай бағалайсыз?

 жақсы
 қанағаттанарлық
 жаман

 
Хабарландыру
Видеогалерея
FOR PLAYER